Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet betat, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 151,46
Moms: 36,35
Totalt: 187,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis: (renhet, grobarhet betat, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov). Utförs som brådskande.
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis. Utförs som brådskande.
Individuella identifiare: 51138 / L42920