Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet, grobarhet efter provbetning, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 197,91
Moms: 47,50
Totalt: 245,41

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis: (renhet, grobarhet,grobarhet efter provbetning, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov). Utförs som brådskande.
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis. Utförs som brådskande.
Individuella identifiare: 51137 / L42919