Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket:Rybs, raps (renhet, grobarhet efter provbetning, fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 114,87
Moms: 27,57
Totalt: 142,44

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt prov av rybs eller raps för certifiering: (renhet, grobarhet efter provbetning,fukthalt med stickprov)
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51132 / L42914