Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: Blå lupin: (renhet, grobarhet,bitter lupin ,fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 198,19
Moms: 47,57
Totalt: 245,76

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt blå lupin prov för certifiering: (renhet, grobarhet, bitter lupin,fukthalt med stickprov)
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51126 / L42908