Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, grobarhet efter 2 provbetningar,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 193,35
Moms: 46,40
Totalt: 239,75

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt spannmålprov för certifiering: (renhet, grobarhet,grobarhet efter 2 provbetningar, 1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov)
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51121 / L42903