Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, grobarhet efter provbetning,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 146,90
Moms: 35,26
Totalt: 182,16

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt spannmålprov för certifiering: (renhet, grobarhet,grobarhet efter provbetning, 1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov)
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51120 / L42902