Livsmedelsverkets prislista

Äkthet:Bitter lupin i söt lupin

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 71,69
Moms: 17,21
Totalt: 88,90

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Äkthet av ett officiellt prov för certifiering:bitter lupin i söt lupin.
Individuella identifiare: 51118 / L42068