Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av växtsjukdom för ISTA–certifikat

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 219,42
Moms: 52,66
Totalt: 272,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökning av växtsjukdom som sprids med frön enligt ISTA-metoden. Sjukdomar hos lin, flygsot hos korn.
Undersökningens längd: 2 veckor
Individuella identifiare: 51116 / L42066