Livsmedelsverkets prislista

ITE, korn, vete, inkl. sjukdomsbestämningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 135,78
Moms: 32,59
Totalt: 168,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsäde, bestämningspaket för korn och vete (grobarhet 1000 sp, samt för kornprover strimsjuka och bladfläcksjuka som sprids med frö och flygsot och för vete stinksot och flygsot), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51115 / L42063