Livsmedelsverkets prislista

IPE bestämningspaket, havre, inkl. sjukdomsbestämningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 113,15
Moms: 27,16
Totalt: 140,31

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsäde, bestämningspaket för havre, (grobarhet, grobarhet betade, 1000 sp, sot hos havre), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51114 / L42062