Livsmedelsverkets prislista

Renhet: andra vallgräsväxter och vallväxter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 95,43
Moms: 22,90
Totalt: 118,33

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frönas livsduglighet, tetrazolium färgningstest, ISTA-metoden, vägledande analys.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51112 / L42059