Livsmedelsverkets prislista

ITE, havre, inkl. sjukdomsbestämningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 96,18
Moms: 23,08
Totalt: 119,26

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsäde, bestämningspaket för havre, (grobarhet, 1000 sp, sot hos havre), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51111 / L42058