Livsmedelsverkets prislista

Utsädets livsduglighet, tetrazoliumtest, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 93,71
Moms: 22,49
Totalt: 116,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frönas livsduglighet, tetrazolium färgningstest, ISTA-metoden, vägledande analys.
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51110 / L42057