Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet sand, mull, torv, alla växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 90,05
Moms: 21,61
Totalt: 111,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, groning av prov av vilken växtart som helst på annat än läskpapperunderlag, än ISTA-metoden.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51109 / L42056