Livsmedelsverkets prislista

Sot hos spannmål, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 86,29
Moms: 20,71
Totalt: 107,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Laboratorieanalyser avseende sotsjukdomar hos spannmål av inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 51108 / L42055