Livsmedelsverkets prislista

Sot hos stråsäd (flygsot, stinksot eller sot hos havre)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 86,29
Moms: 20,71
Totalt: 107,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökning av officiella fröprover avseende sotsjukdomar hos spannmål med nationell officiell metod.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51107 / L42054