Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet (på sand, mull, torv): alla arter, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 72,46
Moms: 17,39
Totalt: 89,85

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsanalys med en annan metod än läskpappermetoden av inofficiellt prov, vägledande analys. Bedömning enligt ISTA.
Undersökningens längd: Groningstid för den art som undersöks + högst 5 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51106 / L42053