Livsmedelsverkets prislista

IPE bestämningspaket för spannmålsprover (havre, råg, korn, vete) utan sjukdomsbestämningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 67,89
Moms: 16,29
Totalt: 84,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämningspaket för havre, råg, korn och vete (grobarhet, grobarhet betade, 1000 sp, inga sjukdomsbestämningar), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51105 / L42052