Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: vallbaljväxter, gräsväxter (ej timotej)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 61,94
Moms: 14,87
Totalt: 76,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsäde, grobarhet, ISTA-pappersmetoden.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51103 / L42050