Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av växtsjukdom i lin, hampa eller solros, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 59,88
Moms: 14,37
Totalt: 74,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Laboratorieanalyser avseende växtsjukdomar hos lin, hampa eller solros av inofficiellt fröprov med agar-metoden, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 51102 / L42048