Livsmedelsverkets prislista

Strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka som sprids med frö, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 59,88
Moms: 14,37
Totalt: 74,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analys avseende strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka av inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2 veckor
Individuella identifiare: 51100 / L42046