Livsmedelsverkets prislista

Strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka som sprids med frö

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 59,88
Moms: 14,37
Totalt: 74,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökning av officiellt fröprov avseende strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka som sprids med frö
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51099 / L42045