Livsmedelsverkets prislista

Mögelbestämning, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 84,60
Moms: 20,30
Totalt: 104,90

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mögelbestämning av inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 51098 / L42043