Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av flyghavre i utsädesprov: alla växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 73,93
Moms: 17,74
Totalt: 91,67

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av flyghavre i officiellt fröprov, ISTA-metoden.
Undersökningens längd: Tilläggsundersökning av ett officellt prov för certifiering. Undersökningen tar 2 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51097 / L42042