Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av antalet frön av andra växtarter utan renhetsbstämning i viktprocent, alla växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 58,52
Moms: 14,04
Totalt: 72,56

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av antalet frön av andra växtarter i officiellt fröprov, ISTA-metoden
Undersökningens längd: Tilläggsundersökning av ett officellt prov för certifiering. Undersökningen tar 2 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51096 / L42041