Livsmedelsverkets prislista

Broddskjutningsprov, spannmål, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 58,40
Moms: 14,02
Totalt: 72,42

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Broddskjutningsprov för spannmålsprover, odling i sand, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51095 / L42040