Livsmedelsverkets prislista

Antal frön av andra växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 57,03
Moms: 13,69
Totalt: 70,72

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, bestämning av antalet frön av andra växtarter av inofficiellt prov, sortering och identifiering enligt ISTA, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51094 / L42039