Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av flyghavre i fröprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 73,93
Moms: 17,74
Totalt: 91,67

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av flyghavre i ett prov som tagits inofficiellt, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51093 / L42038