Livsmedelsverkets prislista

Renhet: prover av alla andra växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 55,88
Moms: 13,41
Totalt: 69,29

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Renhet och bestämning av antalet frön av andra växtarter, ISTA-metoden.Provets sort är en annan än ovan nämnda.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51092 / L42037