Livsmedelsverkets prislista

Renhet: vallbaljväxter, timotej

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 54,40
Moms: 13,06
Totalt: 67,46

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Renhet och bestämning av antalet frön av andra växtarter avseende prover av vallbaljväxter och timotej, ISTA-metoden.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51091 / L42036