Livsmedelsverkets prislista

RAIMU bestämningspaket för spannmålsprover (ett råpartis grobarhet och övriga spannmålsarter, bestämning av antal frön)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 53,75
Moms: 12,90
Totalt: 66,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: RAIMU bestämningspaket för havre, korn,vete och råg (ett råpartis grobarhet och övriga spannmålsarter, bestämning av antal frön), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51090 / L42035