Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 50,50
Moms: 12,12
Totalt: 62,62

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tilläggsavgift för brådskande förfarande uppbärs, då laboratorieundersökningarna görs för förhandsgaranti eller i övrigt som brådskande på kundens begäran.
Individuella identifiare: 51089 / L42034