Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av behov av iordningställande, renhet (andra arter)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 47,88
Moms: 11,49
Totalt: 59,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, renhetsbestämning av inofficiellt prov av annan växtart än spannmål eller ärter, sortering och identifiering enligt ISTA, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51088 / L42033