Livsmedelsverkets prislista

Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, vallgräsväxter och vallväxter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 47,72
Moms: 11,45
Totalt: 59,17

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, ISTA-metoden. Vallgräsväxter och vallväxter.
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51087 / L42032