Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet andra arter, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 46,62
Moms: 11,19
Totalt: 57,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsanalys med läskpappermetoden av inofficiellt prov, vägledande analys. Bedömning enligt ISTA.
Undersökningens längd: Groningstid för den art som undersöks + högst 5 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51086 / L42031