Livsmedelsverkets prislista

ITE bestämningspaket för spannmålsprover grobarhet, 1000 sp), utan sjukdomsbestämningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 45,26
Moms: 10,86
Totalt: 56,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsäde, bestämningspaket för korn, vete och råg (grobarhet, 1000 sp, inga sjukdomsbestämningar), inofficiellt fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51085 / L42030