Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av behov av iordningställande, renhet (spannmål, ärter)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 36,46
Moms: 8,75
Totalt: 45,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, renhetsbestämning av inofficiellt prov av spannmål eller ärter, sortering och identifiering enligt ISTA, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51082 / L42026