Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: spannmål, timotej, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 30,62
Moms: 7,35
Totalt: 37,97

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsanalys med läskpappermetoden av inofficiellt prov, vägledande analys. Bedömning enligt ISTA.
Undersökningens längd: Groningstid för den art som undersöks + högst 5 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51081 / L42024