Livsmedelsverkets prislista

Renhet: tilläggsavgift för basutsädesklassen: vallbaljväxter, alla vallgräsväxter och vallväxter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 29,83
Moms: 7,16
Totalt: 36,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tilläggsavgift för prover av vallbaljväxter, vallgräsväxter och vallväxter, vid undersökning av antalet frön av andra växtarter enligt kraven för basutsädesklassen, ISTA-metoden.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51080 / L42023