Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av växtart i fröprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 29,71
Moms: 7,13
Totalt: 36,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, identifiering av växtart i fröprov, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51079 / L42022