Livsmedelsverkets prislista

Avgift för specialbehandling av prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 38,55
Moms: 9,25
Totalt: 47,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Då kunden vill avbryta analyser som har beställts för provet, uppbärs av kunden priset för de analyser som blivit klara i sin helhet. Om analysen inte är färdig, uppbärs en behandlingsavgift som täcker redan utförda arbetsmoment. Denna avgift uppbärs också, då kunden beställer tilläggsanalyser eller andra specialåtgärder för ett prov som redan har behandlats.
Individuella identifiare: 51078 / L42021