Ruokaviraston hinnasto

Näytteen erityiskäsittelymaksu

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys
Kasvintuotannon laboratoriotutkimukset
Muut maksut
Siemen
Hinta €:
Veroton: 38,55
ALV: 9,25
Yhteensä: 47,80

Asetustunnus: MMM 1146/2018 8 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Kun asiakas haluaa keskeyttää näytteelle tilatut analyysit, peritään asiakkaalta siihen mennessä valmistuneiden analyysien hinta kokonaisuudessaan. Jos analyysi on kesken, peritään erityiskäsittelymaksu kattamaan muutosten tekemisen ja jo tehtyjen työvaiheiden kustannukset. Tämä maksu peritään myös, kun asiakas tilaa lisäanalyysejä tai muita erityistoimia jo käsitelylle näytteelle ja kun asiakas asettaa analyysituloksille omia raja-arvoja, jotka edellyttävät ylimääräisiä toimenpiteitä laboratoriolta, kuten analyysituloksen tarkkailu ja/tai sen pohjalta tehtävät lisätoimenpiteet sekä tulosten erillinen ilmoittaminen.
Yksilöivät tunnisteet: 51078 / L42021