Livsmedelsverkets prislista

Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, andra arter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 27,95
Moms: 6,71
Totalt: 34,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, ISTA-metoden. Andra arter.
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51077 / L42020