Livsmedelsverkets prislista

Annan spannmål i spannmålsprov (st/500 g)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 27,89
Moms: 6,69
Totalt: 34,58

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, bestämning av antalet frön av andra sädesslag av inofficiellt prov av spannmål, sortering och identifiering enligt ISTA, vägledande analys
Undersökningens längd: 1-3 dagar
Individuella identifiare: 51076 / L42019