Livsmedelsverkets prislista

Analys av potatiscystnematod från jordprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Jordmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 39,04
Moms: 9,37
Totalt: 48,41

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analys av potatiscystnematod, provtagning inofficiell, 2 dl prov
Undersökningens längd: enligt avtal
Individuella identifiare: 51075 / L43012