Livsmedelsverkets prislista

Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, vallbaljväxter, timotej

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 27,21
Moms: 6,53
Totalt: 33,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, ISTA-metoden. Vallbaljväxter, timotej.
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51074 / L42018