Livsmedelsverkets prislista

Ett råpartis grobarhet, spannmålsprov, (siktas, nedre siktet 1,5 mm)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 26,39
Moms: 6,33
Totalt: 32,72

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ett råpartis grobarhet, i vilken ingår siktning som förbehandling, vägledande analys
Undersökningens längd: Groningstid för den art som undersöks + högst 5 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51072 / L42016