Livsmedelsverkets prislista

virustest av utsädespotatis, minst 4 prover, 100 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 220,88
Moms: 53,01
Totalt: 273,89

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51071 / L43010