Livsmedelsverkets prislista

Intyg eller utlåtande som ges på begäran, också ISTA certificaten

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 25,14
Moms: 6,03
Totalt: 31,17

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Intyg eller utlåtande som avviker från det vanliga analysintyget som skrivs på finska eller svenska, också ISTA certificaten
Individuella identifiare: 51070 / L42015