Livsmedelsverkets prislista

omtest av virustest av utsädespotatis, 1 prov, 400 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 40 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 859,36
Moms: 206,25
Totalt: 1065,61

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51069 / L43009